Paragon Ventura Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6:00 AM Jiu Jitsu Jiu Jitsu
10:00 AM Competition Class
(Advanced)
12:00 PM Jiu Jitsu Jiu Jitsu No Gi Class Jiu Jitsu Jiu Jitsu
4:30 PM Itty Bitty BJJ Itty Bitty BJJ
5:30 PM Kickboxing

Jiu Jitsu (Beginners)
Kids BJJ Kickboxing

Jiu Jitsu (Beginners)
Kids BJJ Kickboxing
6:45 PM No Gi Class Jiu Jitsu No Gi Class Jiu Jitsu No Gi Class